Please Limited time Offer!

MATOKEO MAALUM YANAYOTARAJIWA

Kufikia mwisho wa mada, mwanafunzi aweze:-

 1. kutaja haki zake ili kuimarisha ufahamu wa masuala yanayomwathiri,
 2. kueleza umuhimu wa haki za watoto ili kutetea haki zake zinapokiukwa,
 3. kusimulia kuhusu haki zake ili kujenga stadi ya kuzungumza,
 4. kusikiliza masimulizi kuhusu haki za watoto ili kuimarisha umakinifu,
 5. kuthamini haki za watoto ili kuzitetea maishani.

MAPENDEKEZO YA SHUGHULI ZA UJIFUNZAJI

 • Mwanafunzi ataje haki zake k.v. kuishi, elimu, kupewa malezi bora, matibabu, kutoteswa, kupewa jina, chakula na mavazi.
 • Wanafunzi wajadili michoro, chati au picha zinazozingatia haki za watoto.  
 • Mwanafunzi aweza kusimulia kisa kuhusu haki za watoto.
 • Mwanafunzi aweza  kuimba nyimbo na kukariri mashairi kuhusu haki za watoto.
 • Mwanafunzi aweza kutazama video kuhusu haki za watoto.
 • Mwanafunzi aweza kusikiliza mgeni mwalikwa akizungumza kuhusu haki za watoto.
 • Wanafunzi waweza kujadiliana kuhusu haki za watoto.

MASWALI DADISI

 1. Je, unajua haki zipi zinazokuhusu?
 2. Haki za watoto zinakusaidiaje?

Umilisi wa kimsingi unaokuzwa: 

mawasiliano na ushirikiano – wanafunzi wanashiriki katika shughuli za vikundi ujuzi wa kidijitali – matumizi ya teknolojia katika kujifunza.

Uhusiano na masuala mtambuko:  uraia – haki za watoto -wanafunzi wanahamasishwa kuhusu haki zake.                   

Uhusiano na Masomo mengine: Environmental Activities

 Mapendekezo ya shughuli zingine zilizoratibiwa za ujifunzaji:  

 • kazi ya vikundi 
 • michezo
 • nyimbo na mashairi kuhusu haki za watoto.

 Uhusiano na Maadili:  

uwajibikaji haki za kijamii heshima.

Mapendekezo ya shughuli za huduma za kijamii zinazochangia ujifunzaji:  kuwahamasisha wengine katika jamii kuhusu haki za watoto.

Mapendekezo ya Tathmini:

 • kuchunguza anavyotamka sauti zilizofunzwa
 • kuuliza maswali kuhusu haki za watoto 
 • kuchunguza jinsi mwanafunzi anavyojibu maswali ya masimulizi na hadithi na kutoa muhtasari wa hadithi aliyosomewa au kusimuliwa
 • kuchunguza jinsi anavyotumia vizuri na vibaya katika sentensi.

Viwango vya Kuzingatia katika Kutathmini

Kuzidisha Matarajio

Mwanafunzi,

 • anatamka sauti lengwa vyema na kwa ukakamavu
 • anatambua haki za watoto na kuzitilia maanani katika mawasiliano 
 • anatumia msamiati wa haki za watoto kwa ubunifu katika sentensi
 • anasoma kwa ufasaha
 • anatetea haki za watoto kwa ukakamavu
 • anajibu maswali ya ufahamu katika hadithi na masimulizi kwa ubunifu na usahihi 
 • anatumia vivumishi vizuri na vibaya kutunga sentensi ifaavyo na kwa ubunifu wa hali ya juu.
 • anaandika kwa hati nadhifu.

 Kufikia Matarajio

 • Mwanafunzi,
 • anatamka sauti lengwa vyema
 • anatambua haki za watoto 
 • anatumia msamiati wa haki za watoto ifaavyo katika sentensi
 • anasoma ifaavyo
 • anatetea haki za watoto
 • anajibu maswali ya ufahamu katika hadithi na masimulizi kwa usahihi
 • anatumia vivumishi vizuri na vibaya kutunga sentensi ifaavyo anaandika kwa hati bora.

Kukaribia Matarajio

Mwanafunzi,

 • ana changamoto katika kutamka baadhi ya sauti lengwa vyema
 • anatambua haki za watoto 
 • ana changamoto katika  kutumia baadhi ya msamiati wa haki za watoto kwenye sentensi
 • anasoma baadhi ya kazi anazopewa
 • anajibu baadhi ya maswali ya ufahamu katika hadithi na masimulizi kwa usahihi
 • ana changamoto  kiasi katika kutumia vivumishi vizuri na vibaya kutunga sentensi ifaavyo
 • anaandika kwa hati zinazosomeka.

Mbali na Matarajio

 • Mwanafunzi,
 • ana changamoto katika  kutamka sauti lengwa
 • ana changamoto katika kutambua haki za watoto 
 • ana changamoto katika  kutumia msamiati wa haki za watoto kwenye sentensi
 • ana changamoto katika kusoma kazi anazopewa
 • ana changamoto katika kujibu maswali ya ufahamu kwenye  hadithi na masimulizi kwa usahihi
 • ana changamoto katika kutumia  vivumishi vizuri na vibaya kutunga sentensi ifaavyo
 • ana changamoto katika kusoma.

This is paragraph 2 for posts without the target word.

By Depa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *