Please Limited time Offer!

MATOKEO MAALUM YANAYOTARAJIWA

Kufikia mwisho wa mada, mwanafunzi aweze:-

 1. kutambua msamiati uliotumiwa katika hadithi ili kuwezesha ufahamu,
 2. kusikiliza hadithi zikisomwa na mwalimu kuhusu sokoni ili kujenga usikivu,
 3. kusoma hadithi kuhusu sokoni ili kuimarisha stadi ya kusoma,
 4. kufahamu hadithi aliyoisoma au kusomewa kuhusu sokoni ili kupata ujumbe,
 5. kuchangamkia kusoma hadithi ili kujenga ari ya kuendeleza ujifunzaji. 

MAPENDEKEZO YA SHUGHULI ZA UJIFUNZAJI 

 • Mwanafunzi ajadili picha zilizojumuishwa kwenye hadithi.
 • Mwanafunzi atabiri kitakachotokea kwenye hadithi.
 • Mwanafunzi athibitishe utabiri wake baada ya kusoma hadithi.
 • Mwanafunzi ashiriki kusoma darasani, wakiwa wawili na baadaye asome peke yake.
 • Mwanafunzi afahamu matumizi ya msamiati uliotumika kwenye hadithi.
 • Mwanafunzi asikilize mwalimu akisoma hadithi.
 • Mwanafunzi aweza kusikiliza hadithi ikisomwa kupitia vifaa vya kiteknolojia huku mwanafunzi akikumbushwa kusikiliza kwa makini.
 • Wanafunzi waweza kusomeana hadithi wakiwa wawili wawili au katika vikundi. 
 • Wanafunzi waweza kushirikishwa kupanga upya sentensi zilizoparaganywa zinazohusu sokoni katika vikundi.
 • Mwanafunzi aweza  kusoma hadithi kwa kutumia jitabu lililowekwa mbele ya darasa
 • Mwanafunzi atoe muhtasari wa hadithi aliyoisoma.
 • Mwanafunzi ajibu na kuuliza maswali kutokana na hadithi.

MASWALI DADISI

 1. Ni watu wepi wametajwa katika hadithi?
 2. Ni vitu gani  vimetajwa katika hadithi?

Umilisi wa kimsingi unaokuzwa: 

mawasiliano na ushirikiano – wanafunzi washiriki katika vikundi ujuzi wa kidijitali – matumizi ya teknolojia katika kujifunza hamu ya kuendeleza ujifunzaji – kusoma hadithi.

Uhusiano na masuala mtambuko: 

elimu ya maendeleo endelevu: elimu ya masuala ya kifedha – kujadili umuhimu wa sokoni.

Mapendekezo ya shughuli zingine zilizoratibiwa za ujifunzaji:  kushiriki katika kuigiza shughuli za sokoni.

Uhusiano na Maadili: 

uadilifu katika shughuli za sokoni umoja – Hamna biashara inayoweza kunawiri pasipo na umoja heshima ni muhimu popote watu wanapoingiliana hasa sokoni uwajibikaji – Mwenye biashara na mnunuzi sharti wawajibike katika shughuli husika.

Mapendekezo ya shughuli za huduma za kijamii zinazochangia ujifunzaji: kusaidia jamii katika shughuli zinazohusu soko.

Mapendekezo ya Tathmini:

• kuchunguza anavyotumia msamiati wa sokoni katika mawasiliano 

 • kuchunguza anavyotumia ndani ya na nje ya katika mawasiliano
 • kuchanganua anavyojibu maswali ya kusema na ya kuandika
 • kuchunguza ufahamu wake wa hadithi aliyosoma au kusomewa • kuhakiki anavyosoma na kusimulia hadithi
 • kufuatilia mwandiko wake.
 •  

Viwango vya Kuzingatia katika Kutathmini

Kuzidisha Matarajio

Mwanafunzi,

 • anatambua na kutumia msamiati unaotumika sokoni
 • anasimulia visa kuhusu sokoni kwa ubunifu na ukakamavu
 • anasoma maneno, sentensi na hadithi kuhusu sokoni kwa ufasaha
 • anatumia ndani ya na nje ya kutunga sentensi sahihi zenye ubunifu wa hali ya juu
 • anaandika kisa kinachohusiana na sokoni kwa ubunifu, mtiririko, hati nadhifu na kwa kasi ifaayo.

 Kufikia Matarajio

Mwanafunzi,

 • anatambua msamiati unaotumika sokoni
 • anasimulia visa kuhusu sokoni kwa ukakamavu
 • anasoma maneno, sentensi na hadithi kuhusu sokoni
 • anatumia ndani ya na nje ya kutunga sentensi sahihi
 • anaandika kisa kinachohusiana na sokoni kwa mtiririko na hati bora.

 Kukaribia Matarajio

Mwanafunzi,

 • anatambua baadhi ya msamiati unaotumika sokoni
 • anasimulia baadhi ya visa kuhusu sokoni
 • anasoma baadhi ya maneno, sentensi na hadithi kuhusu sokoni
 • ana changamoto kiasi katika kutumia ndani ya na nje ya kutunga sentensi sahihi
 • anaandika kisa kinachohusiana na sokoni kwa hati zinazosomeka.

Mbali na Matarajio

Mwanafunzi,

 • ana changamoto katika kutambua msamiati unaotumika sokoni
 • ana changamoto katika kusimulia visa kuhusu sokoni
 • ana changamoto katika kusoma maneno, sentensi na hadithi kuhusu sokoni
 • ana changamoto katika kutumia ndani ya na nje ya kutunga sentensi sahihi
 • ana changamoto katika kuandika kisa kinachohusiana na sokoni.

This is paragraph 2 for posts without the target word.

By Depa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *