Please Limited time Offer!

MATOKEO MAALUM YANAYOTARAJIWA

Kufikia mwisho wa mada, mwanafunzi aweze:- 

 1. kutambua sehemu za mwili katika mawasiliano,
 2. kueleza matumizi ya sehemu za mwili ili kuthamini mwili wake,
 3. kusimulia visa kuhusu sehemu za mwili katika kujenga stadi ya kuzungumza,
 4. kuthamini sehemu za mwili wake maishani.

MAPENDEKEZO YA SHUGHULI ZA UJIFUNZAJI

 • Mwanafunzi ataje sehemu za mwili za nje.
 • Mwanafunzi achore picha za sehemu mbalimbali  za mwili za nje.
 • Wanafunzi wajadili sehemu za mwili za nje na umuhimu wake katika vikundi.
 • Mwanafunzi atoe maelezo kuhusu sehemu za mwili za nje.
 • Mwanafunzi azungumzie sehemu zake za mwili za nje.
 • Mwanafunzi aweza  kuimba nyimbo na kukariri mashairi mepesi kuhusu sehemu za mwili za nje.

MASWALI DADISI

 1. Unajua sehemu gani za mwili za nje?
 2. Sehemu za mwili za nje hutumiwa kufanya nini?
 3. Ni sehemu ipi ya mwili ya nje iliyo muhimu zaidi?

Umilisi wa kimsingi unaokuzwa:

mawasiliano na ushirikiano –  kupanga kujadiliana umuhimu wa sehemu za mwili; Kufanya kazi kwa vikundi  hamu ya ujifunzaji: hamu ya kutaka kujua vitu vingine katika umoja na wingi ujuzi wa kidijitali: kuna mapendekezo ya kutumia vifaa vya kiteknolojia kufunzia ubunifu: utunzi wa sentensi katika umoja na wingi.

Uhusiano na masuala mtambuko na Maadili: 

stadi za maisha – kujitambua na kujithamini anapotaja sehemu zake za mwili; kujionea fahari kwa maumbile yake uraia: utangamano wa kijamii – kushirikiana katika vikundi.

Uhusiano na Masomo mengine:  

English Activities, Environmental Activities na Religious Activities  

 Mapendekezo ya shughuli zingine zilizoratibiwa za ujifunzaji:  

kazi ya vikundi  shughuli za vikundi vya ushirika shuleni michezo nyimbo na mashairi.

 Uhusiano na maadili:  Uwajibikaji mapenzi kwa mwili wake.

Mapendekezo ya shughuli za huduma za kijamii zinazochangia ujifunzaji: 

kusisitiza kuhusu utunzaji wa mwili miongoni mwa wenzake kulinda usiri wa mwili wake.

Mapendekezo ya Tathmini:

 • kuchunguza  jinsi anavyotambua sehemu mbalimbali za mwili 
 • kuchunguza anavyotamka sauti zilizofunzwa 
 • kuchunguza jinsi mwanafunzi anavyojibu maswali ya masimulizi na hadithi na kutoa muhtasari wa hadithi aliyosomewa au kusimuliwa 
 • kuchunguza jinsi anavyotumia umoja na wingi wa majina katika sentensi.

Viwango vya Kuzingatia katika Kutathmini

Kuzidisha Matarajio

Mwanafunzi,

 • anatamka sauti lengwa ifaavyo na kwa ukakamavu
 • anaelezea sehemu lengwa za mwili  ifaavyo
 • anatumia majina ya sehemu lengwa za mwili kwa ubunifu katika sentensi
 • anasoma kwa ufasaha
 • anajibu maswali ya ufahamu katika hadithi na masimulizi kwa ubunifu na usahihi 
 • anatumia umoja na wingi wa majina lengwa katika kutunga sentensi ifaavyo kila wakati
 • anaandika kwa hati nadhifu na kwa haraka.

Kufikia Matarajio

Mwanafunzi,

 • anatamka sauti lengwa vyema
 • anataja sehemu lengwa za mwili  ifaavyo
 • anatumia majina ya sehemu lengwa za mwili ifaavyo katika sentensi
 • anasoma ifaavyo
 • anajibu maswali ya ufahamu katika hadithi na masimulizi kwa usahihi 
 • anatumia umoja na wingi wa majina lengwa katika kutunga sentensi ifaavyo
 •  anaandika kwa hati bora.

Kukaribia Matarajio

Mwanafunzi,

 • ana changamoto katika  kutamka baadhi ya sauti lengwa 
 • anataja sehemu lengwa za mwili  
 • ana changamoto katika kutumia baadhi ya majina ya sehemu lengwa za mwili ifaavyo katika sentensi
 • anasoma baadhi ya kazi anazopewa
 • anajibu baadhi ya maswali ya ufahamu katika hadithi na masimulizi kwa usahihi 
 • ana changamoto katika kutumia umoja na wingi wa baadhi ya majina lengwa kutunga sentensi anaandika kwa hati zinazosomeka.

Mbali na Matarajio

Mwanafunzi,

 • ana changamoto katika kutamka sauti lengwa  
 • ana changamoto katika kutaja baadhi ya sehemu lengwa za mwili 
 • ana changamoto katika kusoma
 • ana changamoto katika kutumia majina ya sehemu lengwa za mwili ifaavyo katika sentensi
 • ana changamoto katika kujibu maswali ya ufahamu katikahadithi na masimulizi kwa usahihi
 • ana changamoto katika kutumia umoja na wingi wa majina lengwa kutunga sentensi
 • ana changamoto katika kuandika.

CBC Grade 1 Kiswahili Curriculum Designs-6.0-Sub Strand-6.3-kusikiliza na kuzungumza:Msimulizi

This is paragraph 2 for posts without the target word.

By Depa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *