Please Limited time Offer!

MATOKEO MAALUM YANAYOTARAJIWA

Kufikia mwisho wa mada, mwanafunzi aweze:-

 1. kutambua  matumizi ya alama ya kuuliza (?) katika kuimarisha mawasiliano,
 2. kusoma sentensi zilizo na matumizi ya alama ya kuuliza (?) katika kuimarisha stadi ya

kusoma,

 • kuandika sentensi akitumia  alama ya kuuliza (?) katika kuimarisha stadi ya kuandika, 
 • kuthamini matumizi ya alama ya kuuliza (?) katika mawasiliano.

MAPENDEKEZO YA SHUGHULI ZA UJIFUNZAJI 

 • Mwanafunzi aandike alama ya kuuliza (?).
 • Mwanafunzi afafanue matumizi ya alama ya kuuliza (?). 
 • Mwanafunzi atunge sentensi akitumia alama ya kuuliza (?).
 • Mwanafunzi asome sentensi zilizo na alama ya kuuliza (?).  
 • Wanafunzi waweza kushirikishwa kusoma sentensi zinazotumia alama ya kuuliza (?)  wakiwa wawili wawili au katika vikundi.
 • Mwanafunzi aandike sentensi akitumia alama ya kuuliza (?).

MASWALI DADISI

 1. Je, alama (?) huitwaje?
 2. Je, utatumia alama (?) unapofanya nini?

Umilisi wa kimsingi unaokuzwa: 

mawisiliano na ushirikiano – wanafunzi washiriki katika vikundi ujuzi wa kidijitali – matumizi ya teknolojia katika kujifunza ubunifu – unadhihirishwa na usimulizi na utungaji wa sentensi.

Uhusiano na masuala mtambuko: 

Elimu ya maendeleo endelevu: elimu ya maswala ya kifedha katika ujuzi wa kutumia pesa vizuri.

stadi za maisha – Kuwa na ujasiri wa kwenda na kufanya maamuzi mwafaka ya ununuzi.

Uhusiano na masomo mengine: Mathematics Activities na English Activitites.

Mapendekezo ya shughuli zingine zilizoratibiwa za ujifunzaji:  

kushiriki katika maigizo ya shughuli za dukani shuleni kushiriki katika majadiliano kuhusu bidhaa zinazopatikana dukani.

Uhusiano na Maadili: 

uwajibikaji Kuweza kuwa mwadilifu katika matumizi ya pesa dukani.

ushirikiano – Kufanya kazi katika vikundi.

 Mapendekezo ya shughuli za huduma za kijamii zinazochangia ujifunzaji: kuweza kutumwa dukani na wazazi na kutumia pesa inavyofaa.

Mapendekezo ya Tathmini:

 • kuchunguza anavyotumia msamiati wa dukani katika mawasiliano 
 • kuchunguza anavyotumia alama ya kuuliza katika mawasiliano
 • kuchanganua anavyojibu maswali ya kusema na ya kuandika
 • kuchunguza ufahamu wake wa hadithi aliyosoma au kusomewa
 • kuhakiki anavyosoma na kusimulia hadithi

• kufuatilia mwandiko wake.

Viwango vya Kuzingatia katika Kutathmini

Kuzidisha Matarajio

Mwanafunzi,

 • anatambua na kutumia msamiati wa dukani ipasavyo
 • anasimulia kisa kuhusu shughuli za dukani kwa ubunifu na ufasaha
 • anasoma maneno, sentensi na hadithi kuhusu shughuli za dukani kwa ufasaha na ukakamavu
 • anafahamu kwa wepesi anayosoma au kusomewa
 • anatumia alama ya kuuliza katika maandishi kila inapohitajika
 • anaandika kisa kwa ubunifu, mtiririko, kwa hati nadhifu na kwa kasi ifaayo.

 Kufikia Matarajio

Mwanafunzi,

 • anatambua msamiati wa dukani
 • anasimulia kisa kuhusu shughuli za dukani kwa ufasaha
 • anasoma maneno, sentensi na hadithi kuhusu shughuli za dukani kwa ufasaha
 • anafahamu anayosoma au kusomewa
 • anatumia alama ya kuuliza katika maandishi
 • anaandika kisa kwa mtiririko na kwa hati bora.

 Kukaribia Matarajio

Mwanafunzi,

 • anatambua baadhi ya msamiati wa dukani.
 • anasimulia kisa kuhusu shughuli za dukani
 • anasoma baadhi ya maneno, sentensi na hadithi kuhusu shughuli za dukani 
 • anafahamu  baadhi ya mambo anayosoma au kusomewa
 • anatumia alama ya kuuliza katika baadhi ya sentensi
 • anaandika kisa kwa hati zinazosomeka. 

Mbali na Matarajio

Mwanafunzi,

 • ana changamoto katika kutambua baadhi ya msamiati wa dukani
 • ana changamoto katika kusimulia kisa kuhusu shughuli za dukani 
 • ana changamoto katika kusoma baadhi ya maneno, sentensi na hadithi kuhusu shughuli za dukani 
 • ana changamoto katika kufahamu hadithi aliyosoma au kusomewa
 • ana changamoto katika kuakifisha sentensi kwa kutumia alama ya kuuliza

ana changamoto katika kuandika kisa kuhusu mada aliyofunzwa.

This is paragraph 2 for posts without the target word.

By Depa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *